Giới thiệu

LINH VƯƠNG KINH DOANH GÌ?

Linh Vương chuyên cung cấp các sản phẩm được sản xuất từ nhựa: thùng, bồn, khay, sóng, rổ,.... phục vụ trong công nghiệp đến các sản phẩm nhựa phục vụ trong gia đình.

Facebook